Kurser
Balans i livet-kursen vänder sig till dig som vill lära dig hantera vardagens stress och se positivt på framtiden med hjälp av mental träning.

Vi människor reagerar olika på livets krav och påfrestningar och vårt sätt att reagera på stress varierar därför starkt.

Målet med denna kurs är att du ska bli uppmärksam på vad som gör just dig stressad, hur du reagerar kroppsligt och tankemässigt samt vad du kan göra för att hantera din stress. Hur du som person reagerar på en händelse är
ofta av större betydelse än själva händelsen i sig.
Du får lära dig olika stresshanteringsmetoder med störst tyngd på mental träning.
Mental träning handlar om att förändra tankemönster och attityder, så att du får bättre kontroll över dina känslor och tankar.

Jag rekommenderar 5 sammankomster à 2 timmar, förslagsvis 1 gång per vecka d v s totalt 5 veckor och 10 timmar.
Kursen hålls med fördel på ditt företag. Max 10 deltagare per kurs.

Kontakta mig så berättar jag mer om upplägget.

Klicka här för att läsa min kursfolder